Don't forget, my gallery is for sale! --> HERE

SO5 scores

2023-2024 All

GWMatchinfoScore
Sunday 7 April 2024
465
3 - 0
dnp
Wednesday 3 April 2024
464
0 - 0
dnp
Saturday 30 March 2024
463
3 - 1
dnp
Saturday 16 March 2024
459
0 - 2
dnp
Saturday 9 March 2024
457
4 - 0
dnp
Saturday 2 March 2024
455
4 - 0
dnp
Saturday 24 February 2024
453
1 - 2
dnp

Sagan Tosu players order by best SO5 performance.

Yoshiki Narahara
So Kawahara
Akito Fukuta
Seiji Kimura
Marcelo Ryan
IlGyu PARK
Kim Tae-Hyeon
Yoichi Naganuma
Kosuke Yamazaki
Wataru Harada
Yuki Horigome
Ayumu Yokoyama
Yusuke Maruhashi
Naoyuki Fujita
Taichi Kikuchi
Vinícius Araújo
Cayman Togashi
Hikaru Nakahara
Kohei Tezuka
Katsunori Ueebisu
Kentaro Moriya
Ryonosuke Kabayama
Shota Hino
Keisuke Sakaiya
Atsushi Kawata
Fuchi Honda
Masahiro Okamoto
KOH BONGJO
Lee Yoon-Sung
Arnau Riera
Fumiya Kitajima
Shivatafari Nagasawa